Akademia Menadżera MŚP

Jesteś zatrudniony? Prowadzisz własną działalność? 

Akademia Menadżera MŚP to Twoja kolejna szansa na rozwój! 
Skorzystaj z nowego projektu dofinansowania usług rozwojowych!

Szczegóły w pigułce/ Szybki przegląd:

- Dedykowany firmom MŚP – tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. 
- Dofinansowanie jest możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).
- Start: 1.03.2019 r, Koniec: 31.08.2022 r
- W ramach Akademii Menadżera MŚP PARP możesz doskonalić swoje kompetencje w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi w organizacji.

Projekt jest realizowany w ramach usług dofinansowanych, które dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych.  Usługi dostępne w Akademii Menadżera MŚP objęte są refundacją.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do szkoleń?

- Projekt obejmuje wszystkie polskie województwa.

Jak wygląda profil firmy, która może uzyskać dofinansowanie?

- jej główna siedziba mieści się na terenie PL, co potwierdza wpis do CEiDG lub KRS
- należy do sektora MŚP* – mikro, małych i średnich firm
- kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis (/ pomocy publicznej)
- zadeklaruje wniesienie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
- zna i posiada diagnozę potrzeb rozwojowych swojej firmy. Jeśli nie, deklaruje gotowość przygotowania takiej diagnozy, która także może zostać objęta dofinansowaniem.

*Definicja firmy z sektora MŚP
Smiley face

Chcesz skorzystać z usług prowadzonych w ramach Projektu Akademia Menadżera MŚP PARP?

Sprawdź, czy się kwalifikujesz.

Jesteś:

- właścicielem firmy z sektora MŚP 
- osoby posiadające tytuł kierowniczy
- osoby, u których zapowiedziany jest awans na stanowisko kierownicze?

Korzystaj!

A kto ma pierwszeństwo?

Pracownicy, którzy nie korzystali jeszcze ze wsparcia na realizację usług rozwojowych, lub Ci którzy korzystali ze wsparcia w ramach 2.2 POWER przysługującego na opracowanie planu rozwoju firmy.

Jak duże jest dofinansowanie na szkolenia?

Program Akademia Menadżera jest dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 50 700 000 zł. W zależności od makroregionu wartość waha się od 9 do prawie 12 mln złotych. 
Dofinansowanie zostanie przyznane w momencie zrekrutowania określonej wcześniej liczby osób, lub do wyczerpania środków w danych makroregionie. 
Na wysokość dofinansowania wpływa wielkość przedsiębiorstwa oraz region w którym znajduje się siedziba firmy. 

Możesz uzyskać nawet do 80% dofinansowania!

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, tyle co do zasady wynosi dofinansowanie usług w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.

Dofinansowanie wiąże się z limitem na 1 osobę i firmę. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki limit dotyczy Twojej firmy, jesteśmy do dyspozycji! Skontaktuj się z nami.


Bez zobowiązań, bezpłatnie.

Uzupełnij poniższy formularz, dzięki któremu poznasz możliwości i ograniczenia związane z dofinansowaniami dla Twojej firmy. Zrób to bezpłatnie i niezobowiązująco. Twoje dane są bezpieczne. Gromadzimy je zgodnie z wytycznymi RODO. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w ramach projektu dofinansowań.


Na co możesz przeznaczyć środki z funduszy?

Zdiagnozuj swoje przedsiębiorstwo!
Dzięki Akademii Menadżera MŚP PARP możesz wybrać jeden z trzech podstawowych celów:
-    Realizacja działań rozwojowych – tj. szkolenia i usługi doradcze z zakresu uniwersalnych kompetencji menadżerskich lub wynikające z diagnozy potrzeb.
-    Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa – pokazuje specyfikę prowadzonego biznesu. Na jej podstawie powstanie plan rozwojowy dla firm.
-    Diagnoza luk kompetencyjnych – dotyczy bezpośrednio pracowników, właścicieli oraz osób przeznaczonych do objęcia kierowniczego stanowiska. Określona diagnoza ułatwi wybór usług rozwojowych w ramach Akademii.

Co ważne jeden uczestnik może wziąć udział w kilku szkoleniach. 

Przedsiębiorcy posiadający aktualną diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa oraz diagnozę luk kompetencyjnych są zwolnieni z obowiązku opracowania takiego dokumentu. W takim przypadku diagnoza będzie weryfikowana przez Operatora w momencie składania wniosku o dofinansowanie. 

Dlaczego kompetencje menadżerskie gwarantują sukces Twojego przedsiębiorstwa?

Kim jest Menadżer?

To magik, który rozumie zmieniającą się rzeczywistość polskich organizacji, osoba potrafiąca sprostać wymaganiom współczesnego świata. Jest odpowiedzialny za realizację zadań podległych mu osób i działu. Jego celem to zwiększyć efektywność i wydajność pracy.

Człowiek o wielu osobowościach!

Współczesny menadżer musi posiadać wiele cech, bez których prowadzenie działu i zarządzanie personelem nie jest możliwe. Powinien być liderem, wizjonerem, analitykiem, psychologiem, motywatorem, coachem i planistą. 


Uniwersalne Kompetencje Menadżerskie to opis umiejętności, cech i zachowań zarządzających opracowany przez ekspertów w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP”.
Zarówno doradztwo, jak i szkolenia prowadzone w ramach usług dofinansowanych mają na celu rozwinięcie umiejętności wybranych z poniższego zestawienia. 
Wyłoniliśmy 6 grup uniwersalnych kompetencji menadżerskich: 

-    Komunikacja i wykorzystanie informacji
-    Zarządzanie zespołem
-    Przywództwo
-    Skuteczność menadżerska
-    Zarządzanie przedsiębiorstwem
-    Orientacja strategiczna

AKADEMIA MENADŻERA MŚP – OPERATORZY ŚRODKÓW
Ograniczenia puli dofinansowania – szczegóły:

Występują do momentu zrekrutowania przyjętej odgórnie liczy osób lub do wyczerpania środków.

Dofinansowanie przyznawane w ramach „Akademii Menadżera MŚP PARP” można uzyskać wyłącznie u właściwego Operatora (właściwego dla siedziby przedsiębiorcy). 

Ważny bonus!
Dofinansowaniem mogą być objęci także pracownicy filii lub oddziałów należących do innego województwa. 

Skomplikowane? Zostaw to nam! 
Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz i… już!

Smiley face

Twoja szybka instrukcja obsługi:

Krok 1
Jeśli zainteresował Cię konkretny projekt, wypełnij formularz (dół strony) i… uzbrój się w cierpliwość
 


Krok 2
Pomożemy Ci przygotować niezbędne do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa: Diagnozę Potrzeb Rozwojowych, którą obejmuje dofinansowanie, a także określimy luki kompetencyjne. Te informacje będą stanowić podstawę wyboru odpowiednich usług rozwojowych.
 


Krok 3
Dopasujemy usługi szkoleniowe zgodnie z Twoimi potrzebami, biorąc pod uwagę opracowaną wcześniej Diagnozę Potrzeb Rozwojowych. Istnieje również możliwość przygotowania oferty indywidualnej.
 


Krok 4
Z naszą pomocą bez problemu skompletujesz i wypełnisz niezbędną dokumentację. W czasie trwania projektu przygotowaliśmy dla Ciebie wsparcie w postaci jednego z naszych konsultantów, który pomoże Ci ogarnąć dalsze wypełnianie niezbędnych formalności.
 


Krok 5
Skorzystanie z dofinansowania, wiążę się ze zgodą i podpisaniem umowy od Operatora. Następnie należy dopełnić formalności związane z realizacją wybranej usługi, np. zapisać się jako uczestnik na wybrane szkolenie. W przypadku komplikacji chętnie pomożemy Ci założyć konto i zarejestrować uczestników w Bazie Usług Rozwojowych.
 


Krok 6
To już ostatni etap, finał ubiegania się o dofinansowanie – udział w wartościowym szkoleniu. Sprawując piecze nad jego organizacją, zadbamy o najwyższą jakość usługi i realizacje założonych celów.

X
Miło Cię widzieć!
Skontaktuj się z nami i sprawdź ile możesz zyskać