w VAT

2 dni, wiedza w pigułce i owocna praktyka. Gotowy na zawodowy progres? 


Uczestnicy szkolenia z podatku VAT poznają aktualne przepisy dotyczące płatności podzielonej – split payment, które są zgodne z nowelizacją obowiązującą od 1 lipca 2018 roku. W trakcie warsztatów omówimy m.in. płatności w innej walucie, płatności realizowane w tzw. direct debit. Zgłębimy temat obowiązku zgłoszenia przez podatnika rachunku VAT do urzędu skarbowego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i poszerz swoją wiedzę zawodową, szczególnie, że oferujemy Ci dofinansowanie unijne do 80 %.
 
 

Zakres merytoryczny:

Grupa docelowa:

Pracownicy administracji oraz biur księgowych.

Cel biznesowy:

Agenda szkoleniowa jest dostosowana do aktualnych i współczesnych przepisów, obowiązujących od 1 lipca 2018 roku. Nabycie tej wiedzy przez uczestników szkolenia bezpośrednio wpłynie na podniesienie ich kompetencji w pracy oraz wzrost efektywności w rozliczaniu podatków VAT zgodnie z ostatnimi zmianami. Dialog z ekspertem w tej dziedzinie pomoże w zrozumieniu wszystkich zagadnień.

Cel edukacyjny:

Uczestnik szkolenia pozna aktualną wykładnię przepisów dotyczących m.in. split payment (podzielonej płatności), zgodną z nowelizacją obowiązującą od 1 lipca 2018 roku. Zgłębi wiedzę na temat zasad zastosowania split payment dla transakcji dokonywanych przy płatności w innych walutach niż złoty polski (pismo Ministra Finansów z dnia 20.03.2018 r.). Ponadto, każdy z uczestników dowie się, jak działa mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment, który będzie obejmował płatności realizowane w tzw. direct debit.
Szkolenie podniesie wiedzę słuchaczy w zakresie obowiązku płatności w systemie split payment w ramach jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący szkolenie przedstawi wyczerpujące informacje na temat tego, czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia rachunku VAT do urzędu skarbowego. Każdy uczestnik szkolenia pozna zmiany planowane w polskiej legislaturze w zakresie uproszczeń podatkowych, ordynacji podatkowej, wzorów deklaracji podatkowych i rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Efekty uczenia:

  • Zapoznasz się z zasadami Split Payment – podzielonej płatności VAT obowiązującej od 1 lipca 2018 r.
  • Poznasz najważniejsze w temacie Split Payment projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Ministra Finansów,
  • Dowiesz się, w jaki sposób zakładać, zamykać, obciążać i uznawać rachunek VAT,
  • Zyskasz informacje na temat zmian o zmianach zaplanowanych w systemie podatkowym.

Szkolenie prowadzi:
Dorota Gaszka

OBSZAR SPECJALIZACJI:

Podatek od towarów i usług VAT, podatek CIT/PIT, procedury podatkowe, prawo podatkowe.

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:

Przeprowadziła wiele szkoleń o tematyce podatkowej. Jej celem jest ciągłe doskonalenie swoich szkoleń. 

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jest Absolwentką studiów podyplomowych z Doradztwa Podatkowego.

X
Miło Cię widzieć!
Skontaktuj się z nami i sprawdź ile możesz zyskać