Aleksandra Marko-Lech

OBSZAR SPECJALIZACJI:

To przede wszystkim muzykoterapia wspierająca wczesny rozwój dziecka, 
w ramach której nasza trenerka opanowała do perfekcji następujące techniki:
•    aktywizujące i kompensacyjno-usprawniające,
•    wyobrażeniowo-projekcyjne,
•    twórcze,
•    intrapersonalne i interpersonalne,
•    relaksacyjne z podkładem muzycznym.

Dodatkowo Pani Aleksandra zajmuje się także szkoleniem kadry pedagogicznej, rodziców i opiekunów dzieci.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Na niezwykle długiej liście zdobytego doświadczenia zawodowego znajdują się organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, projektów teatralno-muzyczno-ruchowych oraz licznych konferencji metodycznych z zakresu muzykoterapii i Metody Dobrego Startu (np.: „Wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu prof. dr hab. M. Bogdanowicz” podczas Wojewódzkiej Konferencji Naukowej).

Aleksandra Marko-Lech ma na swoim koncie także własne projekty autorskie, takie jak m.in.: 
•    „Ponieważ jesteśmy razem” realizowany przy wsparciu UM Chorzów 
– warsztaty muzykoterapeutyczne połączone z MDS (Metodą Dobrego Startu).
•    Pracownia „Mały Detektyw” przy Miejskim Domu Kultury „Batory” 
– warsztaty MDS.

WYKSZTAŁCENIE:

W 2001 roku ukończyła studia z „Muzykoterapii” na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Zdobyła wykształcenie z zakresu Tyflopedagogiki w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Oligofrenopedagogiki na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Nasza trenerka do dziś z sukcesem stale poszerza swoje kompetencje, zyskując nowe uprawnienia i certyfikaty, m.in.:
•    „Szkoła, dom, terapia” – praca dźwiękiem – Instytut dla osób niewidomych, Wurzburg
•    „Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem” – WODN KURSOR, Lublin
•    „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych” – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
•    Terapia przez ruch – Śląski Teatr Tańca 2004.

X
Miło Cię widzieć!
Skontaktuj się z nami i sprawdź ile możesz zyskać